Ime podjetja
Avtohiša Jurič
AH Jurič Slov. Bistrica
Sedež podjetja
Lackova 3
2310 Slovenska Bistrica
Pravna oblika
Telefon:
+386 2 84 30 690
Faks:
+386 2 84 30 692
E-naslov:
Številka podjetja
Sodna pristojnost:
Številka DVR
ID za DDV
IBAN:
BIC
Registrska številka poslovalnice