Ime podjetja
AVTOHIŠA JURIC, VW zastopnik
Sedež podjetja
Lackova ulica 3
SLO-2310 Slovenska Bistrica
Pravna oblika
Telefon:
+386 2 84 30 690
Faks:
E-naslov:
Številka podjetja
Sodna pristojnost:
Številka DVR
1426915
ID za DDV
SI42266459
Povezava banke
Številka banke
Številka računa
IBAN: